paź 29

VerpackG – problemy z rejestracją

Tags: , , , , , ,

Postanowiłem napisać ten krótki artykuł z uwagi na problemy z jakimi spotykam się na codzień, współpracując z moimi klientami.

Polscy przedsiębiorcy przestraszyli się nowego prawa, ale czy ono jest nowe? Niekoniecznie, bowiem już dotychczas Niemcy obligowali przedsiębiorców sprzedających na ich terenie produkty, skierowane do konsumentów, do zawarcia stosownych umów z podmiotami zajmującymi się de facto zbiórką i odzyskiem opakowań. Wiedza polskich przedsiębiorców na ten temat jest nijaka lub żadna. A szkoda, bo grożąca za brak umowy ze stosownym podmiotem kara wynosi 50 000 EUR.

Co więcej, chcąc się zarejestrować w systemie LUCID i być gotowym na nowe obowiązki od 2019 r. trzeba w procesie rejestracji wskazać zawarcie stosownej umowy z jednym z kilku działających na terenie Niemiec podmiotów prowadzących system zbiórki i odzysku opakowań. Sama rejestracja w takim systemie nie jest trudna i związana jest z podaniem ilości planowanych do wprowadzenia na rynku niemieckim opakowań. Koszty w przypadku niedużych ilości wynoszą circa kilkadziesiąt EUR.

Najciekawsze jest również to, że polscy przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy, że system LUCID wprowadzony na terenie Niemiec jest odpowiedzią na ogólny obowiązek panujący w UE związany z gospodarką opakowaniami. Polska jest członkiem UE od 2004 r. i również na terenie naszego kraju funkcjonuje podobny system.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 i z 2017 r. poz. 2422) marszałkowie województw zobowiązani są do prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stosowny rejestr znajduje się na stronie https://bdo.mos.gov.pl/web/. W przypadku braku rejestracji w przedmiotowym rejestrze narażamy się na karę grzywny.

Mikołaj Mrowiec

Adw. Mikołaj Mrowiec - Studiowałem prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz informatykę na Polsko Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. Obecnie wykonuję zawód adwokata. Specjalizuję się w tematyce szeroko pojętego prawa internetu, prawa autorskiego, własności intelektualnej oraz nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem regulacji mających znaczenie w obrocie gospodarczym. Prowadzę własną Kancelarię Adwokacką oraz współpracuję z dwoma innymi Kancelariami w zakresie obslugi prawnej osób fizycznych oraz spółek. Zachęcam Państwa do nawiązania współpracy z moją Kancelarią. W mojej pracy staram się aby moja pomoc była szybka i przejrzysta, zaś jej efekt skuteczny.