VerpackG – problemy z rejestracją

by

VerpackG rejestr opakowaniowy

VerpackG stworzył niemiecki rejestr opakowań pod nazwą LUCID.

Postanowiłem napisać ten krótki artykuł z uwagi na problemy z jakimi spotykam się na codzień, współpracując z moimi klientami.

Polscy przedsiębiorcy przestraszyli się nowego prawa, ale czy ono jest nowe?

Dotychczas Niemcy obligowali przedsiębiorców sprzedających na ich terenie produkty do zawarcia stosownych umów z podmiotami zajmującymi się recyklingiem opakowań. Wiedza polskich przedsiębiorców na ten temat jest nijaka lub żadna. A szkoda, bo grożąca za brak umowy ze stosownym podmiotem kara wynosi 50 000 EUR.

Chcąc się zarejestrować w systemie LUCID i być gotowym na nowe obowiązki od 2019 r. trzeba w procesie rejestracji wskazać zawarcie stosownej umowy recyklerem. Na terenie niemiec jest kilka podmiotów zajmujących się zbiórką i odzyskiem opakowań. Sama rejestracja w takim systemie nie jest trudna. Koniecznym jest z podanie ilości planowanych do wprowadzenia na rynku niemieckim opakowań w danym roku. Koszty w przypadku niedużych ilości wynoszą circa kilkadziesiąt EUR.

Polscy przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy, że system LUCID wprowadzony na terenie Niemiec jest odpowiedzią na ogólny obowiązek panujący w UE związany z gospodarką opakowaniami. Polska jest członkiem UE od 2004 r. i również na terenie naszego kraju funkcjonuje podobny system.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 i z 2017 r. poz. 2422) marszałkowie województw zobowiązani są do prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stosowny rejestr znajduje się na stronie https://bdo.mos.gov.pl/web/. W przypadku braku rejestracji w przedmiotowym rejestrze narażamy się na karę grzywny.