maj 15

Prawo do bycia zapomnianym

Przedmiot – Przetwarzanie danych zawartych na stronach internetowych – Prawo do bycia zapomnianym w Internecie.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził w sprawie Google vs Spain (C-131/12), że każdy może żądać usunięcia 
z wyników wyszukiwarki Google linków do stron zawierających informacje 
o swojej osobie. Została zatem potwierdzona ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawa do prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Najważniejszą zmianą jaka uwidoczniła się na kanwie wyroku, to zaliczenie wyszukiwarek internetowych do tzw. grupy serwisów internetowych oraz uznanie, że wyszukiwarki internetowe służą do przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest ich operator.

W związku z powyższym, otrzymaliśmy narzędzie do skutecznej walki o ochronę swoich danych osobowych uwidocznionych w wyszukiwarkach internetowych. Możemy zatem w tym celu powołać się bezpośrednio na przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

W przypadku nierespektowania przez operatora wyszukiwarki internetowej naszego żądania, możemy zwrócić się bezpośrednio z prośbą o wydanie decyzji do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wtedy decyzję nakazującą usunięcie danych osobowych z listy wyników wyświetlanych przez wyszukiwarkę wyda polski generalny inspektor ochrony danych osobowych.

Aby skorzystać z możliwości jakie dane powyższy wyrok należy wypełnić poniższy formularz na stronie google.

Link do formularza google