kwiecień 16

Czy CISPA – Cyber Intelligance Sharing and Protection Act – jest zagrożeniem dla prywatności internautów?

Cyber Intelligance Sharing and Protection Act, w skrócie CISPA, to kolejna kontrowersyjna ustawa. O ile jednak SOPA, PIPA i ACTA były bojkotowane nie tylko przez internautów, ale także przez wielu liczących się graczy, wśród tych drugich CISPA znajduje coraz więcej zwolenników. Ustawę wspiera między innymi Microsoft, Intel, Verizon, AT&T oraz Facebook. A czemu CISPA wzbudza kolejne kontrowersje? Otóż, w imię bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z zapisami zawartymi w CISPA, rząd danego kraju może uzyskać dostęp do danych zgromadzonych przez prywatne firmy. Wystarczy cień podejrzenia, żeby bez żadnych dodatkowych zezwoleń, rządowe agencje mogły rozpocząć szpiegowanie danej osoby. Do tego CISPA zawiera bardzo ogólną definicję „informacji”, przez co agencje mogą gromadzić wiadomości dotyczące każdego aspektu naszego życia, oraz daje władzy prawo do cenzury, blokowania kont jak i zamykania stron internetowych. Ponownie zabrakło także jasnego określenia czym jest „własność intelektualna”, za to agencje rządowe mogą działać także w charakterze obrońców tychże wartości. Na razie CISPA jest zmartwieniem jedynie obywateli USA, choć niewykluczone, że dzięki przyzwoleniu ze strony dużych prywatnych firm, wyleje się poza granice Stanów Zjednoczonych.

kwiecień 10

Portale społecznościowe a piractwo – ETS C-360/10 Netlog NV vs SABAM

Wyrok ETS C-360/10

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w jednym ze swoich ostatnich orzeczeń odnoszących się do zarzutów propagowania piractwa, przez jeden z portali społecznościowych, wydał decyzję nieprzychylną organizacjom „chroniącym” prawa autorskie. Wydane orzeczenie ma również sporą wartość dla tematu umów międzynarodowych ACTA, PIPA i SOPA, do których wspomniana decyzja ma również zastosowanie.

Wspomniany spór toczył się przeciwko jednemu z holenderskich portali społecznościowych – Netlog NV, który zdaniem organizacji SABAM, zrzeszających i reprezentujących artystów muzycznych – propaguje i zachęca do piractwa komputerowego, poprzez umożliwienie swoim użytkownikom korzystania z platformy wymiany plików, która de facto może służyć do wymiany nielegalnych treści.

Decyzją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS), nie można nakładać na operatorów, właścicieli, administratorów usług internetowych, stron czy dostawców łączy obowiązku filtrowania pojawiających się w ich jurysdykcji treści. Zdaniem ETS wiązałoby się to z ogromnymi kosztami oraz z koniecznością rozpoczęcia niezwykle skompilowanego procesu logistycznego. Zaś samo zmuszenie do nałożenia na sieć filtrów stanowiło by naruszenie prywatności, złamanie zasady wolności słowa i przepływu informacji.