Sala sadowa ETS
, ,

Portale społecznościowe a piractwo – ETS C-360/10 Netlog NV vs SABAM

by

Wyrok ETS C-360/10

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w jednym ze swoich ostatnich orzeczeń odnoszących się do zarzutów propagowania piractwa przez jeden z portali społecznościowych, wydał decyzję nieprzychylną organizacjom „chroniącym” prawa autorskie. Wydane orzeczenie ma sporą wartość dla tematu umów międzynarodowych ACTA, PIPA i SOPA, do których wspomniana decyzja ma również zastosowanie.

Wspomniany spór toczył się przeciwko jednemu z holenderskich portali społecznościowych – Netlog NV. Zdaniem organizacji SABAM, zrzeszających i reprezentujących artystów muzycznych – propaguje i zachęca do piractwa komputerowego, poprzez umożliwienie swoim użytkownikom korzystania z platformy wymiany plików, która de facto może służyć do wymiany nielegalnych treści.

Decyzją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, nie można nakładać na operatorów, właścicieli, administratorów usług internetowych, stron czy dostawców łączy obowiązku filtrowania pojawiających się w ich jurysdykcji treści. Zdaniem ETS wiązałoby się to z ogromnymi kosztami oraz z koniecznością rozpoczęcia niezwykle skompilowanego procesu logistycznego. Zaś samo zmuszenie do nałożenia na sieć filtrów stanowiło by naruszenie prywatności, złamanie zasady wolności słowa i przepływu informacji.