ip summit 2012
, ,

Konferencja “IP Summit 2012 – Przyszłość prawa autorskiego a nowe modele biznesowe”

by

Mindhunter

Konferencja “IP Summit 2012 – Przyszłość prawa autorskiego a nowe modele biznesowe” to pierwsza w Polsce dyskusja na temat znaczenia własności intelektualnej dla rozwoju nowych modeli biznesowych funkcjonujących w Internecie.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną między innymi najistotniejsze problemy związane z regulacją prawną nieprzystającą do nowych potrzeb biznesowych. Postawione zostaną również pytania o pożądane kierunki zmian systemu ochrony własności intelektualnej w Polsce. Reprezentanci firm z rynku internetowego będą dyskutowali o potrzebach biznesowych związanych z obecnym system zarządzania oraz ochrony praw autorskich. Spotkanie jest jednocześnie początkiem cyklu seminariów biznesowych realizowanych przez fundację „Law & Partners” oraz ,,IAB Polska”. Powyższe ma na celu analizę połączoną z rekomendacją zmian legislacyjnych.

http://ipsummit2012.pl/