kwiecień 11

Konferencja “IP Summit 2012 – Przyszłość prawa autorskiego a nowe modele biznesowe”

Konferencja “IP Summit 2012 – Przyszłość prawa autorskiego a nowe modele biznesowe” to pierwsza w Polsce dyskusja na temat znaczenia własności intelektualnej dla rozwoju nowych modeli biznesowych funkcjonujących w Internecie. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną między innymi najistotniejsze problemy związane z regulacją prawną nieprzystającą do nowych potrzeb biznesowych, oraz postawione zostaną pytania o pożądane kierunki zmian systemu ochrony własności intelektualnej w Polsce. Reprezentanci wiodących firm z rynku internetowego w rozmowie z uznanymi ekspertami z dziedziny własności intelektualnej będą dyskutowali o najistotniejszych potrzebach biznesowych związanych z obecnym system zarządzania oraz ochrony praw autorskich. Spotkanie jest jednocześnie początkiem cyklu seminariów biznesowych realizowanych przez fundację „Law & Partners” oraz ,,IAB Polska”, które będą miały na celu analizę połączoną z rekomendacją zmian legislacyjnych konkretnych zagadnień regulacyjnych związanych z otoczeniem rynkowym branży internetowej oraz mediów.

http://ipsummit2012.pl/