Usługi

Moja praktyka obejmuje w głównej mierze obszar prawa cywilnego – rzeczowego jak i zobowiązań. Na co dzień zajmuję się prawem gospodarczym, obsługą prawną przedsiębiorców oraz prawem nowych technologii. W gestii mojego zainteresowania są również sprawy drobne, życia codziennego, jakie dotykają moich klientów jak chociażby sprawy spadkowe czy podział majątku. Mam duże doświadczenie w sprawach odszkodowawczych z różnych tytułów prawnych.

Ponadto moja Kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w prawnych aspektach związanych z nowymi technologiami, szeroko rozumianym IT oraz kwestią prawa konkurencji i ochrony praw własności intelektualnej.

Celem mojej Kancelarii prawniczej jest zapewnienie Państwu szybkiej i skutecznej pomocy prawnej na najwyższym poziomie. Kancelaria służy pomocą w dokonywaniu najlepszych i trafnych dla Klientów rozwiązań.

PRAWO GOSPODARCZE

Kancelaria sporządza kontrakty, opiniuje umowy, doradza w kwestii zabezpieczeń wykonania umów, zajmuje się rejestracją oraz przekształceniami spółek a także obsługą prawną zarządów. Mamy doświadczenie z prowadzeniem spraw związanych z ochroną konkurencji oraz ochroną znaków towarowych.

W sprawach gospodarczych Kancelaria świadczy przede wszystkim usługi w zakresie:

PRAWO IT i NOWYCH TECHNOLOGII

Kancelaria sporządza umowy spółek działających w przestrzeni Internetu oraz zajmuję się organizacją prawną start up’ów. Ponadto moja Kancelaria sporządza regulaminy serwisów internetowych oraz zajmuje się sprawami licencyjnymi wynikającymi z kwestii użytkowania oprogramowania komputerowego. Opiniuję i sporządzam umowy ramowe oraz projektowe w tym umowy oparte o metodologie SCRUM. Kancelaria zajmuje się również sporządzaniem licencji na nowo powstające oprogramowanie. Doradzam w zakresie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Ponadto oferuję m. in.:

  • przygotowywanie umów oraz kompleksową obsługę ich negocjacji – umowy wdrożeniowe, serwisowe, outsourcingowe, bodyshoppingowe
  • projektowanie i obsługę transakcji dotyczących oprogramowania –  licencje, sublicencje, SaaS (Software as a Service), dystrybucja software’u itp.
  • obsługę transakcji nabycia sprzętu informatycznego (hardware), w tym sprzedaż, leasing itp.
  • doradztwo prawne przy wykorzystaniu oprogramowania typu open source w komercyjnych projektach IT
  • obsługę sporów związanych z niewykonaniem umów IT, w tym także prowadzenie negocjacji pozasądowych,
  • audyty prawne IT
  • ochrona dóbr osobistych w sieci Internet
PRAWO OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ORAZ PRAWO AUTORSKIE

Zajmuję się rejestracją i ochroną znaków towarowych oraz rozwiązań objętych ochroną z tytułu patentów. Prowadzę postępowania na drodze sądowej przeciwko podmiotom nieuprawnionym korzystającym z ww. praw objętych ochroną.

PRAWO CYWILNE

W sprawach cywilnych Kancelaria świadczy przede wszystkim usługi w zakresie: