Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze jest prawem regulujący działalność gospodarczą. Pod tym pojęciem kryje się prawo gospodarcze prywatne (prawo handlowe) oraz prawo gospodarcze publiczne. Jest to gałąź prawa regulującą stosunki między podmiotami prawa prywatnego.

Moja Kancelaria Adwokacka zajmuję się całościową obsługą osób fizycznych oraz osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą. Kancelaria współpracuje z jedną z renomowanych Kancelarii notarialnych w Warszawie. Rozwiązujemy Państwa problemy od A do Z.

Usługi Kancelarii obejmują m.in. sprawy z zakresu:

  • rejestracja działalności gospodarczej – sporządzanie umowy spółki, uchwały, protokoły z zebrań, rejestracja spółki, sprzedaż udziałów w spółce, umorzenie udziałów w spółce itp.;
  • ogłoszenie upadłości – przesłanki ogłoszenia upadłości, wniosek do sądu w sprawie ogłoszenia upadłości, postępowanie upadłościowe i naprawcze;
  • przekształcenia spółek – likwidacja spółki, przekształcenia w inne typy spółek itp.;
  • ustanawianie prokury – kto może być prokurentem, sposób reprezentacji spółki itp.;
  • sprawy pracownicze – regulamin wynagradzania, regulamin pracy, umowa o pracę, odwołania od decyzji ZUS, odszkodowanie itp.;
  • umowy NDA (non-disclosure agreement) – tworzenie umów NDA (o zakazie konkurencji), opiniowanie umów, przesłanki klauzuli o zakazie konkurencji itd.;

Każda umowa o zachowaniu poufności powinna być jak najbardziej precyzyjna. Konstrukcja NDA wymaga zachowania najwyższych standardów prawniczych przy jej formułowaniu.