Chcesz uzyskać poradę online?

  • Jeżeli chcą Państwo uzyskać poradę prawną online, proszę wypełnić poniższy formularz.
  • Koszt porady prawnej online zaczyna się od 246 zł brutto i jest płatny z góry.
  • Po otrzymaniu od Państwa opisu problemu, w wiadomości zwrotnej określana jest wysokość honorarium za poradę oraz podawane jest konto Kancelarii lub dane PayPal na które należy wpłacić wynagrodzenie.
  • Z tytułu każdej usługi wystawiana jest faktura VAT w formie elektronicznej.
  • Jest ona przesyłana wraz udzieloną poradą prawną na podany przez Państwa w poniższym formularzu adres email.
  • Wszelkie informacje uzyskane od Państwa objęte są tajemnicą adwokacką i traktowane są jako poufne.
  • Korzystając z usługi porady prawnej online wyrażają Państw zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie realizacji umowy i nie są po jej wykonaniu przechowywane, udostępniane lub utrwalane w jakikolwiek sposób.

Siedziba Kancelarii:

Kancelaria Adwokacka adwokat Mikołaj Mrowiec

Adres
E. Gierczak 3/16, 00-910 Warszawa.

Telefon
+48 694 064 190