Prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka zajmuję się całościową obsługą osób fizycznych oraz osób prawnych z zakresu problemów prawnych objętych m.in. normami prawa cywilnego. Kancelaria współpracuje z jedną z renomowanych Kancelarii notarialnych w Warszawie. Rozwiązujemy Państwa problemy od A do Z – odszkodowania, pozew o zapłatę.

Usługi Kancelarii obejmują w skrócie sprawy z zakresu:

 • spadkobranie – nabycie spadku krok po kroku, postępowanie spadkowe, stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku, prawo do zachowku, itp.;
 • zniesienie współwłasności i podział nieruchomości – będących skutkiem dziedziczenia, wspólnego nabycie nieruchomości itp.;
 • służebności gruntowych, osobistych, przesyłu – kwestie odszkodowań oraz ustanowienie służebności itp.;
 • zarząd rzeczą wspólną, problemów związanych z brakiem ponoszenia przez innych współwłaścicieli kosztów utrzymania rzeczy wspólnej itp.;
 • zasiedzenie nieruchomości – prowadzenie postępowań dotyczących zasiedzenia nieruchomości, przesłanki zasiedzenia nieruchomości;
 • pozew o zapłatę – wezwania do zapłaty, pozew o zapłatę, dochodzenie należności przed Sądem, windykacja itp.;
 • umowy – sporządzanie wszelakich umów, kontraktów, opiniowanie umów otrzymanych od klienta itp.;
 • odszkodowania – kolizje komunikacyjne, zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego, szkody na osobie, itp.;
 • nienależyte wykonanie umów, roszczenia gwarancyjne oraz rękojmia;
 • powództwa przeciw egzekucyjne;
 • skarga na czynności komornika – pomoc prawna świadczona dłużnikom w trakcie prowadzonych postępowań egzekucyjnych lub kwestie błędnie wyliczonych kosztów postępowania przez komorników itp.;
 • podział majątku po ustaniu małżeństwa – jakie są przesłanki nierównego podziału majątku, wniosek o ustalenie nierównego podziału majątku po rozwodzie;
 • eksmisja – Kancelaria prowadzi sprawy o eksmisje lub spory z umów najmu itp.;

Innymi słowy zajmujemy się prawnie każdym aspektem życia codziennego.