październik 29

VerpackG – problemy z rejestracją

Postanowiłem napisać ten krótki artykuł z uwagi na problemy z jakimi spotykam się na codzień, współpracując z moimi klientami.

Polscy przedsiębiorcy przestraszyli się nowego prawa, ale czy ono jest nowe? Niekoniecznie, bowiem już dotychczas Niemcy obligowali przedsiębiorców sprzedających na ich terenie produkty, skierowane do konsumentów, do zawarcia stosownych umów z podmiotami zajmującymi się de facto zbiórką i odzyskiem opakowań. Wiedza polskich przedsiębiorców na ten temat jest nijaka lub żadna. A szkoda, bo grożąca za brak umowy ze stosownym podmiotem kara wynosi 50 000 EUR.

Co więcej, chcąc się zarejestrować w systemie LUCID i być gotowym na nowe obowiązki od 2019 r. trzeba w procesie rejestracji wskazać zawarcie stosownej umowy z jednym z kilku działających na terenie Niemiec podmiotów prowadzących system zbiórki i odzysku opakowań. Sama rejestracja w takim systemie nie jest trudna i związana jest z podaniem ilości planowanych do wprowadzenia na rynku niemieckim opakowań. Koszty w przypadku niedużych ilości wynoszą circa kilkadziesiąt EUR.

Najciekawsze jest również to, że polscy przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy, że system LUCID wprowadzony na terenie Niemiec jest odpowiedzią na ogólny obowiązek panujący w UE związany z gospodarką opakowaniami. Polska jest członkiem UE od 2004 r. i również na terenie naszego kraju funkcjonuje podobny system.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 i z 2017 r. poz. 2422) marszałkowie województw zobowiązani są do prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stosowny rejestr znajduje się na stronie https://bdo.mos.gov.pl/web/. W przypadku braku rejestracji w przedmiotowym rejestrze narażamy się na karę grzywny.

październik 16

VerpackG nowe niemieckie prawo opakowaniowe.

Od 1 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać VerpackG czyli nowe niemieckie prawo dotyczące opakowań. Prawo to nie dotyczy tylko obywateli i mieszkańców Niemiec, ale każdego podmiotu, w tym również polskich sklepów internetowych, sprzedającego swoje produkty konsumentom z terenu Niemiec.

Ale zaraz zaraz, o co tu właściwie chodzi?

Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. W Niemczech od 1 stycznia 2019 r. zacznie działać urząd centralny prowadzący rejestr opakowań LUCID (oznaczającym transparentny). Każdy podmiot wprowadzający na rynek niemiecki, skierowany do konsumentów, jakikolwiek produkt opakowany, zmuszony jest zarejestrować przedmiotowe opakowanie w powyższym rejestrze. Ma to na celu sprawowanie przez urząd nadzoru nad ilością wprowadzonych na rynek opakowań, a także nad ich odzyskiem – recyklingiem. Towar sprzedawany w opakowaniu, które nie zostało zarejestrowane w rejestrze nie może być dystrybuowany na terenie Niemiec.

Czy mnie to też dotyczy?

Jeśli sprzedajesz towar do Niemiec jako przedsiębiorca, to jest duża szansa, że tak. Ustawa wskazując opakowanie nie wymienia tylko opakowań w których dany towar został zapakowany przez producenta ale również wskazuje na opakowania służące do wysyłania towaru oraz ich wypełnienia. Zatem, jeżeli sprzedajesz przez swój sklep internetowy nowy telewizor marki X pewnemu Niemcowi z Dolnej Saksonii po 1 stycznia 2019 r. upewnij się, że producent zarejestrował opakowanie tego telewizora w rejestrze LUCID, a ty sprzedajesz je w oryginalnym kartonie. Inaczej powinieneś zarejestrować opakowanie w rejestrze LUCID. Obowiązek ten w szczególności dotyczy firm, kupujących z państwa środka wszelakie towary, brandujących je w Polsce własnym logiem i sprzedających m.in. do Niemiec oraz przepakowywaczy, którzy przepakowują towary w Polsce i odsprzedają je do Niemiec.

Dotyczy… jak to załatwić?

Rejestrację można wykonać za pomocą Internetu. Należy pamiętać o tym, że rejestracja to nie wszystko. Bowiem zaistnienie w systemie skutkuje koniecznością zgłaszania urzędowi ilości opakowań wprowadzanych do obrotu na terenie Niemiec. Większe podmioty, obracające ilością opakowań wprowadzanych do obrotu, przewyższającą limity zwolnień, muszą dodatkowo składać deklaracje kompletności, czyli faktycznej ilości wprowadzonych w poprzednim roku opakowań. Deklarację składa się do 15 maja kolejnego roku za rok poprzedni.

Zbyt skomplikowane, co mi grozi jeśli nie spełnię tego obowiązku?

Niemcy nigdy nie byli wyrozumiali w stosunku do Polaków. Za brak rejestracji w systemie, w przypadku sprzedaży produktów opakowanych konsumentom na terenie Niemiec, w najgorszym wypadku grozi kara w kwocie do 200 000 EURO.

Przekonał mnie Pan. Jak dokonać rejestracji?

Rejestracja jest bardzo prosta. Ustawodawcy ograniczyli obowiązki producenta niezbędne minimum. Jest to proces czysto elektroniczny.

Aby dokonać rejestracji, należy wykonać dwa kroki:

  1. Poproś o dostęp do danych dla LUCID
  2. Wprowadź dane rejestracyjne.

Aby poprosić o dostęp, wejdź na stronę: https://www.verpackungsregister.org gdzie znajdziesz przycisk do rejestracji w rejestrze LUCID. Tam wpisujesz nazwę firmy, która ma być zarejestrowana, jako naturalną osoba upoważniona do reprezentowania, adres e-mail i hasło.

VerpackG infografika