Najczęstsze błędy w umowach IT lub innych w których mamy do czynienia z prawem autorskim

by

Umowy w branży IT

Ogromna ilość powtarzających się i tożsamych błędów skłoniła mnie do napisania krótkiego artykułu na temat tego, na co powinniśmy zwracać uwagę przygotowując lub podpisując umowę, a nie zwracamy.

Podstawowe kwestie prawne rządzą się takimi samymi zasadami jak w przypadku medycyny – lepiej jest zapobiegać niż leczyć. W Państwa wypadku na pewno taniej. Nie zawsze da się udowodnić przed sądem jedyną słuszną rację i trzeba mieć tego świadomość ryzykując podpisanie ważnej dla Państwa umowy. Szczególnie jeżeli dokonujecie to Państwo bez konsultacji z prawnikiem specjalistą.

W tym miejscu sprawdza się stare porzekadło, że skąpy dwa razy traci. Zamiast zapłacić kilkaset złotych za prawną analizę umowy przed jej podpisaniem zwracają się Państwo o pomoc do prawników post factum.

W momencie istniejącego już sporu znacząco zawyża koszty pomocy prawnej jak i może ograniczać skuteczność tej pomocy.

Jedną z najpoważniejszych wad opiniowanych przeze mnie umów jest jej kompletne oderwanie od rzeczywistości i celu w jakim została sporządzona. Rozumiem, że w Internecie jest mnóstwo wzorów umów na stworzenia serwisu internetowego lub wykonanie sesji fotograficznej. Jeśli Państwo określacie między sobą w rozmowach dokładnie, jak sesja ma przebiegać lub jak ma wyglądać przebieg realizacji serwisu internetowego oraz co takiego Państwo wymagacie od drugiej strony, to należy to w tej konkretnej umowie opisać.

Szczególnie jeśli wzór zawiera klauzule, że niniejsza umowa wyczerpuje wcześniejsze ustalenia stron lub wszelkie jej zmiany wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

Po drugie, nieszczęsne licencje lub nabycie praw autorskich majątkowych. Nie można w umowie skutecznie zapisać, że nabywca może robić z utworem wszystko, cokolwiek na co przyjdzie mu ochota. Prawo wymaga dokładnego określenia tzw. pól eksploatacji, w oparciu o które mogą Państwo korzystać z utworu. Proszę pamiętać, że udzielenie licencji nie wymaga formy pisemnej za wyjątkiem licencji wyłącznej.

Kolejnym bardzo ważnym elementem jest odbiór dzieła i jego wady. Proszę pamiętać, że wady należy wskazywać bezzwłocznie oraz nie należy odbierać dzieła wadliwego chyba, że możliwe jest częściowe odebranie dzieła w zakresie przedmiotu pozbawionego wad. Bowiem od tego, czy prace tą Państwo odbierzecie zależy to, czy swoje roszczenia opieramy na rękojmi czy nieprawidłowym wykonywaniu umowy.

Dodatkowo nie zwracają Państwo w ogóle uwagi na dane osobowe – w szczególności w umowach IT gdzie mamy do czynienia z serwisem/SLA i udostępnianiem w ramach tego serwisu baz danych zawierających dane osobowe.

Przykładów, które się mnożą jest wiele. Nie sposób jest opisać każdy z nich. Aby mieć pewność, że umowa zabezpiecza Twoje interesy i prawa – zwróć się do nas lub innego specjalisty.